LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2021

Žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové, Alexander Koukol, získal za svůj přednes 1. místo v krajské soutěžní přehlídce Wolkerův Prostějov 2021.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor