https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Hudební obor - | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Požadavky u talentových zkoušek do hudebního oboru

(od 5 let)

  •     Zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte.
  •     Transpozice do jiné tóniny – zjištění hlasového rozsahu.
  •     Zopakování předehraného a předzpívaného tónu v hlasovém rozsahu dítěte.
  •     Zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte.
  •     Zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů.

 
U mimořádně šikovných dětí využít v rytmických modelech tečkovaný rytmus, synkopu a triolu, poznávání vyššího a nižšího tónu z harmonicky zahraného dvojzvuku, event. poznat sluchem počet (2 - 3) zahraných tónů harmonicky.

 

ROZVRH HN A PHV 2023/2024 Rozvrh 2023/2024

Naše orchestry a soubory

Události

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46