HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Předpoklady pro přípravné studium v hudebním oboru (od 5 let):

  • Zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte.
  • Transpozice do jiné tóniny - zjištění hlasového rozsahu.
  • Zopakování předehraného a předzpívaného tónu v hlasovém rozsahu dítěte.
  • Zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte.
  • Zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů.

 
U mimořádně šikovných dětí využít v rytmických modelech tečkovaný rytmus, synkopu a triolu, poznávání vyššího a nižšího tónu z harmonicky zahraného dvojzvuku, event. poznat sluchem počet (2 - 3) zahraných tónů harmonicky.

ROZVRH HN A PHV 2021/2022

Naše Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500