Studium

Půjčovné v ZUŠ Kolín platné od 3. 9. 2018

Nástroj Roční sazba
Hoboj, fagot, klarinet, saxofon 480 Kč
Dechové nástroje žesťové/plechové 630 Kč
Bicí nástroje 480 Kč
Zobcová flétna sopránová 430 Kč
Zobcová flétna altová, tenorová, basová 480 Kč
Příčná flétna 630 Kč
Pikola 430 Kč
Akordeon 630 Kč
Foukací harmonika 430 Kč
Kytara 630 Kč
Housle celé a tříčtvrťové 630 Kč
Housle půlové, čtvrťové 480 Kč
Violoncello celé, tříčtvrťové 630 Kč
Violoncello půlové, čtvrťové 480 Kč
Kontrabas 430 Kč
Klávesové nástroje 630 Kč
Pedály ke klávesovým nástrojům (adaptér) 430 Kč
Žáci na violu neplatí půjčovné.

Půjčovné je hrazeno na začátku školního roku spolu s platbou školného za první popř. druhé pololetí.

Je uzavřena písemná dohoda o pronájmu hudebního nástroje mezi školou a zákonnými zástupci žáka zpravidla na dobu jednoho školního roku, kterou lze prodloužit. Zákonný zástupce žáka zodpovídá za to, že se o pronajatý nástroj řádně pečuje, závady způsobené špatným zacházením jsou jím uhrazeny. Pronájem nástroje je realizován přes správce nástrojového archivu.

Nástroje se pronajímají pouze žákům školy!Mgr. Michal Dubnický
ředitel školy