https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Talentové zkoušky a přihláška | Studium | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Studium

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VŠECH OBORŮ ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 SE BUDOU KONAT 17., 18. A 19. ČERVNA 2024 (PONDĚLÍ – STŘEDA).


PODMÍNKOU ÚČASTI NA TALENTOVÝCH ZKOUŠKÁCH JE ODESLÁNÍ VYPLNĚNÉ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

 

Požadavky pro přípravné studium v hudebním oboru

(od 5 let)

 • Zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte.
 • Transpozice do jiné tóniny - zjištění hlasového rozsahu.
 • Zopakování předehraného a předzpívaného tónu v hlasovém rozsahu dítěte.
 • Zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte.
 • Zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů.

U mimořádně šikovných dětí využít v rytmických modelech tečkovaný rytmus, synkopu a triolu, poznávání vyššího a nižšího tónu z harmonicky zahraného dvojzvuku, event. poznat sluchem počet (2 - 3) zahraných tónů harmonicky.

Požadavky u talentových zkoušek do výtvarného oboru

(od 5 let)

 • Malba - namaluj podle představy výjev s postavami, například scénu z pohádky. Zaměř se na pohyb figur, barevnost kompozice a snaž se využít celou plochu formátu. Technika je libovolná.
 • Kresba - nakresli předmět podle modelu, snaž se správně zachytit proporce celku a charakteristické detaily. Kresli tužkou nebo jiným kreslířským materiálem.
 • Modelování - vytvaruj z modelíny zvířátko, zaměř se na trojrozměrné vyjádření objemu a pokus se naznačit pohyb.

Můžeš také přinést na ukázku své domácí práce, není to však povinné.

Požadavky pro přípravné studium v tanečním oboru

(od 5 let)

 • Rytmické vnímání - běh, chůze podle klavíru, vytleskávání rytmu.
 • Tělěsné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře.
 • Celková muzikálnost - vytleskávání říkadla, zpěv písničky a její vytleskání.

Předpoklady pro přípravné studium v literárně dramatickém oboru

(od 5 let)

 • Správná výslovnost - opakování různých jazykolamů.
 • Pohybové dispozice - pohybová etuda na dané téma, schopnost vyjádřit se neverbálně, celková ohebnost.
 • Představivost - schopnost rozvinout fantazii v jednoduché improvizaci.
 • Recitace - přednes básně, říkadla nebo četba předloženého textu.
https://www.traditionrolex.com/46
www.koi-polloi.co.ukget the factsphone cases uk