https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Výtvarný obor - | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami – kresbou, malbou, grafikou, keramikou a s prací s různými materiály. Získávají také základní znalosti v oblasti výtvarného umění a kultury. Škola v rámci výuky pořádá exkurze a návštěvy výstav. Žáci se mohou účastnit přehlídek, soutěží a výtvarných dílen. Každoročně se konají plenéry v Zásmukách a letní kurzy krajinomalby. Práce žáků jsou prezentovány na výstavě ve školní galerii a při dalších příležitostech. Žáci se v rámci studia mohou připravovat k talentovým zkouškám na umělecké školy.

FOTOGRAFIE

Na kolínské ZUŠ je tradičně možnost studovat předmět fotografie. Žáci si osvojí základy fotografování se zaměřením na analogovou černobílou fotografii. Seznámí se s prací v atelieru, temné komoře a procesem zpracování negativů i pozitivů. Je možné se zde připravit k talentovým zkouškám na umělecké školy s fotografickým zaměřením.

Studijní předměty:
Výtvarná tvorba (vyučující: Michal Dubnický, Ivana Erbenová, Barbora Fialová, Naďa Kováříková, Lenka Spoustová)
Fotografie (vyučující: Naďa Kováříková)

 

Požadavky u talentových zkoušek do výtvarného oboru.

(od 5 let)

  • Malba – namaluj podle představy výjev s postavami, například scénu z pohádky. Zaměř se na pohyb figur, barevnost kompozice a snaž se využít celou plochu formátu. Technika je libovolná.
  • Kresba – nakresli předmět podle modelu, snaž se správně zachytit proporce celku a charakteristické detaily. Kresli tužkou nebo jiným kreslířským materiálem.
  • Modelování – vytvaruj z modelíny zvířátko, zaměř se na trojrozměrné vyjádření objemu a pokus se naznačit pohyb.

Můžeš také přinést na ukázku své domácí práce, není to však povinné.

Facebook oboru

Události

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46