Obory

Na naší škole najde svůj obor každé talentované dítě

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor