https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Historie školy | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

Přehled ředitelů od roku 1932

Josef Mančal 1932 - 1958
Ladislav Josef 1958 - 1969
Jaroslav Procházka 1969 - 1976
Olga Klinotová 1976 - 1977
Miloslav Hubatý 1977 - 1978
Dagmar Prouzová 1978 - 1981
Miroslav Zeman 1981 - 1992
Mgr. Pavel Rajdl 1992 - 2007

současný ředitel školy
Mgr. Michal Dubnický od roku 2007

Absoloventi školy

Antonín Kohout
violoncello, Smetanovo kvarteto, prof. AMU Praha

Viktor Moučka
violoncello, Vlachovo kvarteto, Kvarteto B.Martinů, prof. konzervatoře Praha

Ludmila Dvořáková
zpěv, sólistka státní opery v Berlíně, Jihočeské divadlo České Budějovice, prof. pedagogické fakulty v Českých Budějovicích

Lidmila Ježková
hoboj, Myslivečkovo trio, prof. AMU Praha

Jiří Ptáčník
housle, Pražský komorní orchestr bez dirigenta

Květoslava Karetová
klavír, prof. konzervatoře Praha

Otakar Tvrdý
violoncello, Stichovo kvarteto, Česká filharmonie, FOK, prof. konzervatoře v Pardubicích

Alena Španihelová
herečka, Slezské divadlo Opava

Joska Skalník
malíř, grafik

Jaroslav Hylas
sochař

Jan Tichý
malíř, keramik

Jiří Pokorný
malíř, grafik

Miroslav Houšť
malíř, grafik

Lucie Trmíková
herečka, autorka divadelních her

Z historie školy

9. května 1932 schválilo obecní zastupitelstvo města Kolína návrh na zřízení Městské hudební školy v Kolíně, která zahájila svou činnost 1. října 1932 s 92 žáky. Jejich počet se záhy zvýšil na 124. Od začátku zde byli žáci také mimokolínští. Školné bylo stanoveno na 70,- Kč měsíčně za předmět. Bylo vyučováno dvakrát týdně po jedné hodině trvající 60 minut bez přestávky.

Konkurzním řízením vybralo městské kuratorium ze čtrnácti uchazečů tři pedagogy: L. Escha, L. Josefa a G. Hurtha. Ředitelem školy se stal Josef Mančal. Již od začátku se škola stala centrem hudebního dění ve městě a okolí, na čemž měl největší zásluhu ředitel J. Mančal, výborný pedagog, sbormistr a dirigent. Škola vyrostla ve velký seriózní hudební ústav.

Přes mnohé úspěchy neměla však život pohodlný. Finančních příspěvků bylo stále málo. Krize vyvrcholila za okupace, kdy Němci zabrali školní budovu. Vyučováno bylo v bytech učitelů. I později se škola několikrát stěhovala. V roce 1968 získala čestný titul: Lidová škola umění Františka Kmocha. Osobnost Františka Kmocha je spojena s kolínským hudebním školstvím. V jeho škole se vyučovalo hře na všechny hudební nástroje i zpěvu.

V letech 1988 a 1996 jsou pro školu rekonstruovány dva městské domy, které jsou dobrým zázemím pro vlastní práci (koncertní a baletní sál, malý koncertní a výstavní sál, ateliéry, fotoateliér, učebny hudební nauky, přípravné hudební výchovy, tanečního oboru, atd.).

Od roku 1993 je škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je MěÚ Kolín, který se o ni dobře stará. Škola má jednu pobočku ve Velkém Oseku a třídy ve Starém Kolíně, v ZŠ Lipanská v Kolíně a v ZŠ v Týnci nad Labem. Pedagogický sbor čítá téměř sedmdesát aprobovaných učitelů a na škole studuje okolo 1200 žáků. Činnost školy je tradičně velmi bohatá. Ročně škola uskuteční přes desítky kulturních akcí v Kolíně i mimo něj. Škola udržuje přátelské styky s podobnými zahraničními školami a pořádá pravidelné výměnné akce (Německo, Chorvatsko). Žáci všech oborů se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků.

 

https://www.traditionrolex.com/46