LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Předpoklady pro přípravné studium v literárně dramatickém oboru:

(od 6 let)

  • Správná výslovnost - opakování různých jazykolamů.
  • Pohybové dispozice - pohybová etuda na dané téma, schopnost vyjádřit se neverbálně, celková ohebnost.
  • Představivost - schopnost rozvinout fantazii v jednoduché improvizaci.
  • Recitace - přednes básně, říkadla nebo četba předloženého textu.

Události

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor