https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Literárně dramatický obor - | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Požadavky u talentových zkoušek do literárně dramatického oboru:

(od 6 let)

  • Správná výslovnost – opakování různých jazykolamů.
  • Pohybové dispozice – pohybová etuda na dané téma, schopnost vyjádřit se neverbálně, celková ohebnost.
  • Představivost – schopnost rozvinout fantazii v jednoduché improvizaci.
  • Recitace – přednes básně, říkadla nebo četba předloženého textu.

Události

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46