LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

OHLÉDNUTÍ LDO 21/22

Ohlédnutí za koncem školního roku 2021/2022 v LDO (paní učitelka Martina Longinová).

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor