LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

LDO – Závěrečné zahradní odpoledne

23. 6. 2021 se uskutečnilo závěrečné zahradní odpoledne třídy LDO  MgA. M. Longinové, kde si "aktéři" shrnuli letošní školní rok, výuku prezenční i distanční a prezentovali výstupy z ní na malé výstavě i naživo.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor