LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

LDO – 15. Adventní večer poezie a hudby

Adventní večer poezie a hudby
Kmochův ostrov Kolín, neděle 13.12. 2020.
Přednes: Martina Longinová, Vít Roleček, Josef Kačmarčík.
Klarinet: Václav Mlčoch.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor