LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Závěrečné zahradní odpoledne LDO třídy MgA. M. Longinové

23.6. 2021 se uskutečnilo závěrečné zahradní odpoledne třídy LDO  MgA. M. Longinové, kde si "aktéři" shrnuli letošní školní rok, výuku prezenční i distanční a prezentovali výstupy z ní na malé výstavě i naživo.
Foto z povedené akce naleznete ve fotogalerii LDO.
zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor