LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Naši žáci byli oceněni na krajské soutěži ZUŠ.

Dne 12. 4. se naše dva soubory LDO účastnily krajské soutěže ZUŠ v poděbradském divadle. Soutěže se zúčastnilo 27 souborů a 9 jich bylo oceněno. Z toho i soubor paní učitelky MgA. M. Longinové ve složení: Klára Hloušková, Anna Literová, Kateřina Heresová a Markéta Matoušková. Autorské představení s názvem "Komunikace ?" získalo Cenu za autentický dialog a představí se s ním znovu 11. a 12. 5. v Poděbradech na koncertech oceněných žáků z našeho kraje v soutěžích ZUŠ pro letošní rok. Blahopřejeme !

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor