LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Wolkerův Prostějov – regionální kolo 2023

Dne 14. 2. 2023 se konalo v nové kutnohorské knihovně regionální kolo recitační soutěžní přehlídky "Ten verš si tiše říkám...", kde náš žák literárně-dramatického oboru Filip Machek získal krásné Čestné uznání. Text nastudoval pod vedením paní učitelky MgA. Martiny Longinové.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor