https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Wolkerův Prostějov – krajské kolo 2022 | Literárně dramatický obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Dne 26. března 2022 proběhlo v Kutné Hoře krajské kolo soutěžní přehlídky v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov.

V silné konkurenci 32 recitátorů si výjimečně dobře vedli hned tři naši žáci, kteří postupují do celostátního kola.

Jsou to Tereza Karpíšková, Kryštof Bednář a Alexander Koukol ze třídy paní učitelky MgA. M. Longinové.

Blahopřejeme a přejeme všem žákům, ať se jim stejně dobře daří i v červnu v Prostějově!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46