https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
WOLKERŮV PROSTĚJOV – CELOSTÁTNÍ KOLO 2023 | Literárně dramatický obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Wolkerův Prostějov – celostátní kolo 2023

Ve dnech 13. – 18. června se v Prostějově uskutečnilo celostátní kolo recitační soutěžní přehlídky Wolkerův Prostějov, kde už poněkolikáté naší školu reprezentovali dva talentovaní žáci paní učitelky MgA. Martiny Longinové Alexander Koukol a Kryštof Bednář. V silné konkurenci téměř 40ti recitátorů ve své kategorii oba skvěle obstáli a získali Ceny poroty.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46