LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Wolkerův Prostějov 2022

Ve dnech 14. – 19.6. 2022 se uskutečnilo celostátní kolo soutěžní přehlídky Wolkerův Prostějov, kde se již potřetí podařilo žáku Alexandru Koukolovi získat Cenu poroty. V jeho 2. kategorii recitovalo 35 účastníků na té nejvyšší úrovni. On i jeho pedagožka MgA. Martina Longinová mají z úspěchu velkou radost!

Blahopřejeme!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor