LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové, Alexander Koukol, získal za svůj přednes 1. místo v krajské soutěžní přehlídce Wolkerův Prostějov s postupem do celostáního kola, které se bude konat v září.
Krajské kolo proběhlo v sobotu 22. května 2021 v malém sále kutnohorského Tylova divadla.
Blahopřejeme!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor