LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Alexander Koukol (žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové) se v červnu 2020 umístil na 1. místě v krajském kole soutěžní přehlídky v přednesu Wolkerův Prostějov a postoupil do celostátního kola, konaného 1. –  6. září 2020, kde naši školu reprezentoval už podruhé a získal vynikající Cenu poroty. Blahopřejeme!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor