https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Večer LDO | Literárně dramatický obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Večer LDO

Dne 16.12. 2022 proběhl v "Divadélku pro 33" večer věnovaný letošnímu 60. výročí založení literárně-dramatického oboru na naší škole.
Nejstarší a nejzkušenější žáci paní učitelky MgA. M. Longinové se představili v sólovém přednesu, hereckých monolozích i v kolektivní práci, kterou byly dvě zdramatizované povídky od Karla Čapka z knihy Povídky z jedné a z druhé kapsy. Diváci, kteří zcela zaplnili divadélko, odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem i krásnými reakcemi na celou produkci.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46