LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Kryštof Bednář získal 1. místo v krajském kole s postupem na celostátní přehlídku v recitační soutěži Dětská scéna, kde 13.6. 2021 ve Svitavách úspěšně reprezentoval naši školu.

Alexander Koukol letos úspěšně reprezentoval naši školu hned ve dvou recitačních přehlídkách.
Získal 1. místo v krajském kole s postupem na celostátní soutěž Wolkerův Prostějov a dále na mezinárodním festivalu Poděbradské dny poezie si ve velké konkurenci českých i slovenských recitátorů hereckých škol za svůj výkon vybojoval krásnou Cenu Českého rozhlasu.

Oběma žákům paní uč. MgA. M. Longinové BLAHOPŘEJEME!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor