LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

LDO – Adventní večer poezie a hudby 2022

Na čtvrtou adventní neděli 18.12. 2022 se uskutečnil tradiční, již 17. Adventní večer poezie a hudby s pozvanými profesionálními umělci. Herec Vít Roleček a režisér Josef Kačmarčík přednesli text G. Gunnarssona "Advent", a to za hudebního doprovodu našeho pedagoga, klavíristy Václava Mlčocha. Ve školní sborovně se sešlo na 25 potěšených diváků, kteří se měli možnost seznámit s krásnou islandskou knihou od skvělého autora, nominovaného na Nobelovu cenu za literaturu.
Večer pro veřejnost opět zorganizovala paní učitelka MgA. M. Longinová.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor