https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
DĚTSKÁ SCÉNA – recitační přehlídka 2023 | Literárně dramatický obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

DĚTSKÁ SCÉNA – recitační přehlídka 2023

Dne 23.3. 2023 se konala tradiční okresní soutěžní recitační přehlídka Dětská scéna. Podařilo se nám v silné konkurenci 85ti recitátorů získat třikrát první místo s postupem do krajského kola, a to pro Amálii Kašparovou, Josefa Jüptnera a Vladimíru Lubinovou. Další čtyři žáci pak obdrželi krásná Čestná uznání. Jsou to Laura Bohdanová, Alžběta Hübnerová, Nikola Jadrníčková a Iva Košťálková.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme a těm, kteří postoupili do krajského kola, držíme palce i v dubnu v Kutné Hoře, kam je opět doprovodí jejich učitelka MgA. Martina Longinová.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46