https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
DĚTSKÁ SCÉNA 2023 – krajské kolo (LDO) | Literárně dramatický obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Dětská scéna 2023 – krajské kolo (LDO)

Ve dnech 18. – 19. 4. 2023 se v nově krásně rekonstruované kutnohorské knihovně konalo krajské kolo recitační přehlídky Dětská scéna, na kterou z okresního kola v Kolíně postoupili 3 naši talentovaní žáci – Amálie Kašparová, Josef Blahoslav Jüptner a Vladimíra Lubinová, žáci paní učitelky MgA. Martiny Longinové. V Kutné Hoře si ve velké konkurenci téměř 80ti účastníků z celého Středočeského kraje vedli výborně a Amálie Kašparová si společně s Vladimírou Lubinovou odvezly krásné Ceny poroty.
Blahopřejeme ke skvělému výsledku a reprezentaci naší školy!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46