LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Ve dnech 3. – 5. září 2021 se konala celostátní soutěžní přehlídka v přednesu Wolkerův Prostějov, na které už podruhé získal v silné konkurenci žák Alexander Koukol krásnou Cenu poroty.

Studuje pod vedením paní učitelky MgA. Martiny Longinové.

Blahopřejeme!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor