LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Letošní tradiční Večer poezie a hudby, pořádaný LDO pod vedením paní učitelky Martiny Longinové, se netradičně odehrál v neděli 13. 12. 2020 na Kmochově ostrově.
Účastníci a protagonisté putovali napříč ostrovem a po několika zastaveních došli až k jesličkám. Na jednotlivých zastaveních probíhaly výstupy, ve kterých účinkovali Martina Longinová, Vít Roleček a Josef Kačmarčík, doprovázení hrou Václava Mlčocha.
zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor