LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Letošní tradiční Adventní večer poezie a hudby, pořádaný LDO pod vedením paní učitelky Martiny Longinové, se netradičně odehrál v sobotu 18. 12. 2021 na krásně vyzdobené školní zahradě.
Účinkující recitátoři Martina Longinová, Vít Roleček a Josef Kačmarčík i klavírista Václav Mlčoch opět připravili pro diváky z řad veřejnosti poutavý program složený z vánočních textů a hudby.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor