VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

PTACTVO NEBESKÉ - práce žáků výtvarného oboru

Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně vzniklé při výuce ve školním roce 2019/2020 a během plenéru v Zásmukách.
Pobyt žáků v prostorách bývalého františkánského kláštera v Zásmukách se uskutečnil ve spolupráci se spolkem Klášter Zásmuky z.s.
od 22. do 24. června 2020.
S žáky pracovaly, plenér zorganizovaly a práce do kalendáře ZUŠ pro rok 2021 vybraly a připravily Ivana Erbenová a Naďa Kováříková.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor