VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

LETNÍ KURZ KRAJINOMALBY 2022

Po dvouleté přestávce se letos ve dnech 1. až 7. srpna opět uskutečnil letní kurz krajinomalby pod názvem „Mladí umělci bez hranic 2022“. Jedná se o výměnný pobyt s výtvarnou tématikou, jehož účastníky jsou žáci výtvarného oboru naší školy a žáci a studenti z bavorského města Rosenheim a jeho okolí.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor