VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

Fotografie zásmuckého kláštera

Od roku 2017/18 fotografovali v prostorách bývalého františkánského kláštera v Zásmukách žáci fotografického oddělení výtvarného oboru. Během několika návštěv měli možnost si každý najít v inspirativních prostorách motivy, které ho zaujaly.
Výsledky – z větší části klasické černobílé zvětšeniny – představila vyučující fotografického oddělení Naďa Kováříková na několika výstavách v prostorách zásmuckého kláštera a na společných setkáních "Tvůrčích dílen".

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor