VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

Advent v klášteře 2019

Na 1. neděli adventní vystavili žáci výtvarného oboru a fotografického oddělení v zásmuckém klášteře své práce z červnového plenéru.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor