VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

Výstavy a plenéry pořádané v prostorách bývalého františkánského kláštera začaly spoluprací s "Tvůrčími dílnami" pořádaných Jájou Trojanovou a spolkem Klášter Zásmuky z.s.. Výtvarný obor ZUŠ Kolín se v těchto letech účastnila Ivana Erbenová s pracemi svých žáků na společných výstavách "Tvůrčích dílen". Na nich se setkávali pedagogové a žáci škol různých stupňů i zaměření (základní školy, základní umělecké školy, gymnázia, školy výtvarného zaměření – střední i vysoké). Výstavy a další setkání byla možností vyměnit si zkušenosti s prací na společně zpracovávaném tématu.

Od roku 2017/18 fotografovali v prostorách kláštera žáci fotografického oddělení výtvarného oboru. Během několika návštěv měli možnost si každý najít v inspirativních prostorách motivy, které ho zaujaly. Výsledky – z větší části klasické černobílé zvětšeniny – představila vyučující fotografického oddělení Naďa Kováříková na několika výstavách. V prostorách Zásmuckého kláštera a na společných setkáních "Tvůrčích dílen".

 

V roce 2019 se pořadatelé "Tvůrčích dílen" rozhodli opustit prostory kláštera v Zásmukách a hledat inspiraci v jiných lokalitách. Pro nás zůstal klášter v Zásmukách dobře dosažitelným místem, kde chceme dále pokračovat v práci a proto jsme se rozhodli zůstat zde. 

Pořádání plenéru i výstav v krásném prostředí kláštera je pro nás i pro žáky obohacujícím zážitkem.

Ivana Erbenová, Naďa Kováříková

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor