TANEČNÍ OBOR

Taneční obor je u nižších ročníků zaměřen na taneční průpravu a lidový tanec, později na současný tanec a klasickou taneční techniku.

Taneční obor ZUŠ Kolín vyhlašuje dodatečné talentové zkoušky pro studijní obor „klasický balet“.
Uskuteční se v pondělí 17. června 2019 od 14:00 do 15:00 hodin v Tanečním centru na Královské cestě v Kolíně.
Podrobné informace u paní učitelky MgA. Jitky Tázlarové na mobilu: 606 547 378.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor