HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA AKORDEON

CHRUDIM 12. – 14. 5. 2023

Po úspěchu našich akordeonistů v krajském kole započalo období přípravy na kolo ústřední. To obnášelo další „mravenčí“ práci na detailech jednotlivých skladeb po stránce technické, a hlavně výrazové. Cílem byla snaha co nejlépe obstát před konkurencí - těmi nejlepšími hráči z ostatních krajů republiky. 
Jak jsme dopadli? Odpověď zní: „Nad očekávání!“ Jan Vejdovský získal v I. kategorii, kde soutěžilo 12 hráčů, překvapivé 1. místo.
Další soutěžní den byl důležitý pro Kateřinu Šátkovou. Do její IV. kategorie postoupilo 10 akordeonistů. Atmosféra byla pro Katku dosti náročná na psychiku a svým způsobem i zavazující. Zejména po předchozím úspěchu svého mladšího spolužáka. 
Ovšem ona to zvládla „na jedničku!“ Rozhodnutím soutěžní poroty jí bylo uděleno 1. místo včetně absolutního vítězsví v kategorii.
Pro naši ZUŠ a akordeonovou třídu, vedenou p. uč. Milošem Podneckým, to je nečekaný a jedinečný úspěch. Oběma žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme do dalšího studia mnoho úspěchů a radosti ze hry na akordeon.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor