https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
ÚSPĚŠNÁ ŽÁKYNĚ | Hudební obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

ÚSPĚŠNÁ ŽÁKYNĚ

Naše žákyně Ester Hůlová zaznamenala v tomto školním roce v oboru klavír řadu úspěchů. Nejprve získala v listopadu na klavírní soutěži Středočeské PIANOFORTE v Říčanech 2. cenu ve své páté kategorii.

11. 1. 2023 byla možnost si Ester poslechnout na jejím absolventském koncertě v naší ZUŠ, kde přednesla celý program k přijímacím zkouškám a poté absolvovala přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř a Konzervatoř Pardubice. Oboje zkoušky zvládla výborně a byla přijata do Prahy i do Pardubic.

Od září Esterka začne tedy studovat na pardubické konzervatoři v klavírní třídě prof. MgA. Jany Mičulkové, ke které dojížděla několik let na pravidelné konzultace.

Přejeme tedy všichni Esterce, ať se jí daří v dalších letech ve studiu klavíru a ať jí hudba stále přináší radost jako doposud.

Za kolektiv učitelů ZUŠ Kolín Kristýna Cermanová, Esterčina dosavadní učitelka klavíru.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46