HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Další úspěch smyčcového orchestru Archi.

Smyčcový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Archi se ve dnech 27. – 29. 5. 2022 zúčastnil mezinárodního festivalu neprofesionálních smyčcových orchestrů "Tatranská nota", který se konal v Tatranské Lomnici. Získal zde Cenu předsedkyně poroty a zároveň pozvání k další spolupráci.

Opět blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy, města Kolína i České republiky v zahraničí.

Vedení školy

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor