HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÁ SOUTĚŽ OSTRAVA 2023

Ve dnech 13. a 14. 4. 2023 proběhl 10. ročník akordeonové soutěže s mezinárodní účastí v Ostravě. Za naši Základní uměleckou školu Fr. Kmocha se zúčastnila žákyně Kateřina Šátková ze třídy p. uč. Miloše Podneckého. Podle věku soutěžila za 2. kategorii, do které se přihlásilo celkem 14 akordeonistů (6 českých, 7 polských a 1 ze Slovenska).

Za svůj hudební výkon získala u hodnotící komise takový počet bodů, který jí zabezpečil nečekané 2. místo

Káťo, gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho radosti a úspěchů ve hře na tvůj oblíbený nástroj!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor