https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
WOLKERŮV PROSTĚJOV 2021 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2021

Žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové, Alexander Koukol, získal za svůj přednes 1. místo v krajské soutěžní přehlídce Wolkerův Prostějov 2021.

https://www.traditionrolex.com/46