O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

WOLKERŮV PROSTĚJOV 2021

Žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové, Alexander Koukol, získal za svůj přednes 1. místo v krajské soutěžní přehlídce Wolkerův Prostějov 2021.