https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Výtvarný obor v Zásmukách 2016 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

Výtvarný obor v Zásmukách 2016

"Uvnitř a vně / Okna chrámu". Výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách kláštera v Zásmukách.

https://www.traditionrolex.com/46