https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
VÁCLAVA MACKŮ – MODRÉ Z NEBE /obrazy/ | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

VÁCLAVA MACKŮ – MODRÉ Z NEBE /obrazy/

Výstava v GALERII V ZAHRADĚ / 27. 04. – 26. 05. 2022 /. Vernisáž výstavy 27. 04. 2022. Foto: Jaromír Novotný.

https://www.traditionrolex.com/46