O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

Stavba nového výtahu – 2008