O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

KOLÍNSKÉ ROVINY 2018

Letos, ve dnech 4. – 8. dubna, se v ateliérech výtvarného oboru naší školy konalo již páté bienále sympozia a výtvarné dílny Kolínské roviny. Stejně jako v minulých ročnících měli i letos žáci VO možnost pracovat několik dní společně s profesionálními umělci, vyměňovat si s nimi své názory a také pochytit něco z jejich bohatých tvůrčích zkušeností. foto: Jaromír Novotný