O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

"Kolínské roviny 2016" - vernisáž

Týden od 18. do 23. dubna 2016 probíhalo na naší škole výtvarné sympozium. Pozvaní umělci i někteří pedagogové výtvarného oboru pracovali na svých vlastních dílech a zároveň také předávali své zkušenosti žákům výtvarného oboru. Vzniklá díla byla vystavena na vernisáži v sobotu 23. 4. 2016.