https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – ARCHI A CANTORES CANTANT 2018 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – ARCHI A CANTORES CANTANT 2018

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se uskutečnila v Městském divadle Kolín v neděli 16. prosince 2018 za účinkování smyčcového orchestru ZUŠ Kolín Archi pod vedením Barbory Daňkové a Jiřího Dojčiaka a pěveckého sboru při ZUŠ Kolín Cantores Cantant se sbormistrem Jakubem Hrubým a s hosty Ludmilou Vernerovou (soprán), Sylvou Čmugrovou (alt), Ondřejem Sochou (tenor) a Ivo Hrachovcem (bas). foto: Jaromír Novotný

https://www.traditionrolex.com/46