https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
ARCHI v Římě – 2019 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

ARCHI v Římě – 2019

Ve dnech 26. 4. až 1. 5. 2019 se uskutečnil zájezd smyčcového orchestru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Archi do Říma, a to na pozvání České papežské koleje Jana Nepomuckého, která letos slaví 90 let své existence.

https://www.traditionrolex.com/46