https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
ARCHI A CANTORES CANTANT – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2019 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

ARCHI A CANTORES CANTANT – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2019

Vánoční kocert v Městském divadle Kolín v neděli 15. prosince 2019 za účinkování smyčcového orchestru ZUŠ ARCHI pod vedením Barbory Daňkové a Jiřího Dojčiaka a pěveckého sboru při ZUŠ Kolín CANTORES CANTANT se sbormistrem Jakubem Hrubým a Václavem Mlčochem na varhany.
Sólisté: Eva Müllerová (soprán), Sylva Čmugrová (alt), Ondřej Socha (tenor) a Jakub Hrubý (bas).
foto: Jaromír Novotný

https://www.traditionrolex.com/46