https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Wolkerův Prostějov – krajské kolo 2022 | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Dne 26. března 2022 proběhlo v Kutné Hoře krajské kolo soutěžní přehlídky v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov.

V silné konkurenci 32 recitátorů si výjimečně dobře vedli hned tři naši žáci, kteří postupují do celostátního kola.

Jsou to Tereza Karpíšková, Kryštof Bednář a Alexander Koukol ze třídy paní učitelky MgA. M. Longinové.

Blahopřejeme a přejeme všem žákům, ať se jim stejně dobře daří i v červnu v Prostějově!

zpět na události
https://www.traditionrolex.com/46