Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové, Alexander Koukol, získal za svůj přednes 1. místo v krajské soutěžní přehlídce Wolkerův Prostějov s postupem do celostáního kola, které se bude konat v září.
Krajské kolo proběhlo v sobotu 22. května 2021 v malém sále kutnohorského Tylova divadla.
Blahopřejeme!

zpět na události