Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

Alexander Koukol (žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové) se v červnu 2020 umístil na 1. místě v krajském kole soutěžní přehlídky v přednesu Wolkerův Prostějov a postoupil do celostátního kola, konaného 1. –  6. září 2020, kde naši školu reprezentoval už podruhé a získal vynikající Cenu poroty. Blahopřejeme!

zpět na události