https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
SYMPOZIUM KOLÍNSKÉ ROVINY 2023 – Ohlédnutí | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

Co se u nás děje

Aktuálně ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně

KOLÍNSKÉ ROVINY 2023

Ohlédnutí za úspěšnou akcí ve výtvarném oboru.

Ve dnech 11. – 15. dubna 2023 se v naší škole uskutečnilo sympozium a výtvarná dílna „Kolínské roviny 2023“. Poprvé se toto sympozium konalo již v roce 2010 a poté bylo organizováno jako bienále v letech 2012, 2014, 2016 a 2018. Po covidové přestávce se k němu opět vracíme a letos se uskutečnil již šestý ročník. Účastní se ho vždy několik profesionálních umělců, kteří společně s žáky našeho výtvarného oboru pracují na daných tématech.

Letos se zúčastnili: Vít Pavlík – malíř, ředitel ZUŠ Volary a předseda Asociace jihočeských výtvarníků (malba); ak. mal. Teodor Buzu – malíř, výtvarný pedagog ZUŠ Tábor (akvarel); Pavel Rajdl – malíř, keramik, kurátor, ředitel ZUŠ Kolín v letech 1992 – 2007 (malba); Dalia Blauensteiner – malířka a galeristka z rakouské Kremže (malba); Michal Dubnický – malíř, výtvarný pedagog a současný ředitel ZUŠ Kolín (malba); Tomáš Pergler – sochař, Praha (dřevěná skulptura); Tereza Kabůrková – umělecká fotografka a printerka, Praha (fotografie) a 22 žáků výtvarného oboru ZUŠ Kolín.

V době konání sympozia se také uskutečnila vernisáž výstavy „Michal Dubnický/obrazy“ v kolínském CEROPu, kterou účastníci sympozia navštívili a obohatili svými vystoupeními.

Po čtyřech dnech nabitých tvůrčí aktivitou byly výsledky společné práce představeny na vernisáži výstavy prací účastníků sympozia a výtvarné dílny v Galerii V Zahradě, a to v sobotu 15. dubna v 16:00 hodin. U příležitosti konání sympozia byl také vydán katalog. Dle vyjádření výtvarníků i žáků školy byla pro ně účast přínosem a umožnila jim lépe se poznat, vzájemně se inspirovat a naučit se něco nového.

Pokud to okolnosti dovolí, rádi bychom v budoucnu pokračovali v tomto úspěšného projektu. Poděkování patří všem zúčastněným a také městu Kolín za podporu.

Mgr. Michal Dubnický
(ředitel ZUŠ Fr. Kmocha Kolín)

zpět na události
https://www.traditionrolex.com/46